Aangepaste bezoekregeling aan patiënten, mits strikte naleving van de mondmaskerplicht en handhygiëne

Gepubliceerd op

Vanaf 22 september kan er opnieuw bezoek komen bij onze patiënten. Het dragen van een mondmasker en toepassen van handhygiëne moeten hierbij nog steeds strikt nageleefd worden. We raden af om langer dan 1 uur en met meer dan 2 bezoekers tegelijk een patiënt te komen bezoeken. Ook begeleiding van patiënten naar de consultatie wordt terug toegelaten.

We willen als ziekenhuis een veilige omgeving zijn én blijven voor alle patiënten, zorgverleners en bezoekers. Niettegenstaande we in Vlaanderen ondertussen een vaccinatiegraad kennen van boven de 70%, is alertheid nog steeds vereist. Zeker met de opkomst van de Delta variant die meer dan 90% van de huidige infectie veroorzaakt en minstens 50% meer besmettelijk is dan de Alfa variant. In die mate dat deze variant ook overdraagbaar is door volledig gevaccineerden. Naast de besmettelijkheid van de Delta variant, werd ook vastgesteld dat deze bij niet-gevaccineerden vaker aanleiding geeft tot ernstige symptomen en tot een verdubbeling van het risico op hospitalisatie en overlijden in vergelijking met de Alfa variant.

Na evaluatie van de huidige maatregelen en op advies van onze ziekenhuishygiënisten, blijven de huidige hygiënemaatregelen verder aangewezen, zeker in een kwetsbare omgeving als ons ziekenhuis. Het gaat om volgende maatregelen: 

  • Het dragen van een mondneusmasker blijft nog steeds voor iedereen verplicht in het ziekenhuis. 
  • We zien toe op een correcte handhygiëne en het bewaren van voldoende afstand tijdens het bezoek en bv in de wachtzalen. 
  • De bezoeker blijft tijdens het bezoek op de kamer. 

Deze maatregelen gelden ook voor wie al gevaccineerd is. 

Mits het strikt naleven van deze hygiënemaatregelen, is een versoepeling van de bezoekregeling mogelijk. Tot op heden konden slechts twee partner in zorg dagelijks één uur op bezoek komen bij een patiënt. Dit wijzigt nu naar het advies om slechts twee bezoekers tegelijk op bezoek te laten komen. 

Bezoekers kunnen vanaf 22 september 's namiddags ook terug terecht in de bezoekerszone van de bistro in zowel campus kennedylaan als stadscampus reepkaai. 

We blijven deze maatregelen op regelmatige basis evalueren en sturen bij wanneer mogelijk. 

Bekijk hier alle informatie over de bezoekregeling

Deel op