Ter behalen van de bijzondere beroepstitel intensieve zorg

Fellow intensieve zorg

Intensieve zorgen en anesthesie-intensieve zorgen kort toegelicht

De dienst Intensieve Zorgen van het az groeninge Kortrijk omvat 31 bedden en werkt volgens het "closed ICU" model. Een team van elf erkende anesthesisten-intensivisten verleent kwaliteitsvolle en hoogtechnologische intensieve zorgen aan kritisch zieke patiënten. Er worden zowel medische, chirurgische als traumapatiënten behandeld.

De dienst Anesthesie-Intensieve Zorgen van az groeninge Kortrijk is een erkende opleidingsplaats Intensieve Zorgen en opent een vacature voor een voltijdse betrekking van een fellow Intensieve Zorgen ter behalen van de bijzondere beroepstitel Intensieve Zorgen (BBT) – maximum 1 jaar.

Functie

 • U levert patiëntenzorg op de dienst intensieve zorgen in al zijn aspecten, dit steeds onder supervisie van een erkend intensivist. Tijdens het verloop van uw opleiding kan u meer verantwoordelijkheden opnemen. 
 • Het uitvoeren van technische aktes die met de intensieve zorgen gepaard gaan. 
 • U neemt deel aan het multidisciplinair overleg (meermaals per week).
 • U participeert in de wachtdienst zoals georganiseerd door de dienst anesthesie. 
 • U geeft mee onderwijs aan ASO’s en verpleegkundigen.
 • U werkt mee aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Het zelf opzetten van een onderzoeksproject (bijv. in kader van de erkenning BBT) wordt gestimuleerd en ondersteund. 
   

Profiel

 • U dient houder te zijn van een diploma van arts, en specialist in één van de specialiteiten die toegang geven tot de bijzondere beroepstitel (met erkenning in België).
 • U bent een uitgesproken teamspeler en vertoont affiniteit met het drukke en onvoorspelbare karakter van de intensieve zorgen en de wachtdiensten. 
 • U bent bereid om mee te werken aan lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Aanbod

 • Een voltijdse functie.
 • Verloning volgens officiële barema's.

Solliciteren doe je zo

Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae dient gericht te worden aan:

 • de voorzitter raad van beheer az groeninge, mevr. M.D. DE JAEGERE, p/a campus kennedylaan, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de algemeen directeur, mevr. I. BUYSE, p/a campus kennedylaan, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
 • de medisch directeur, dr. S. VANDERSCHUEREN, p/a campus kennedylaan, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk

Verdere informatie kan bekomen worden bij

Verdere informatie kan bekomen worden bij:

dr. S. Lamote, medisch diensthoofd intensieve zorgen
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk
tel. 056/63 30 55 - e-mail: stoffel.lamote@azgroeninge.be 

Deel op