Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur helpt mee de strategie te ontwikkelen en houdt de resultaten in het oog.

Laatst gewijzigd op
woensdag, 15 maart 2023

Taken

De Raad van Bestuur: 

 • helpt mee de strategie te ontwikkelen en houdt de resultaten in het oog;
 • legt de missie en strategie van het ziekenhuis vast, na afstemming en voorbereiding met de strategische commissie en het directiecomité
 • neemt beslissingen in belangrijke zaken, zoals het jaarbudget, en strategische materies, altijd vanuit een langetermijnvisie. Daardoor onderscheidt de taak van de raad van bestuur zich van die van de directie, die de operationele leiding van het ziekenhuis en de uitvoering van de strategie via jaarplannen op zicht neemt.

Ondersteuning

De raad van bestuur wordt ondersteund door:

 • de medische raad
 • wettelijke adviesorganen, zoals commissie voor medische ethiek, medisch-farmaceutisch comité, comité medisch materiaal, comité ziekenhuishygiëne en transfusiecomité
 • beleidscomités, met name intern auditcomité, financiële commissie, strategische commissie, comité kwaliteitsverbetering en -evaluatie en niet-medisch selectiecomité.

Evaluatie

De algemene vergadering krijgt aan de hand van het jaarverslag een omstandige toelichting over de activiteiten van het afgelopen werkjaar. Op basis hiervan en de jaarrekening evalueert de algemene vergadering de werking van de raad van bestuur. Aansluitend op de goedkeuring van de jaarrekening verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders voor de activiteiten van het afgelopen werkjaar.

Leden

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van het middenveld. Daarbij wordt een evenwicht nagestreefd tussen de verschillende geledingen van onze maatschappij.

Voorzitter

mevr. Marie-Dominique De Jaegere

Vice-voorzitter

dhr. Philippe De Coene

Leden

 • mevr. Katelijn Bohez
 • mevr. Lien Claassen
 • dhr. Jeroen Degadt
 • dhr. Johan Dejonckheere
 • prof. Piet Desmet
 • mevr. Veerle De Mey
 • mevr. Christelle De Pestel
 • dhr. Kris Gheysen
 • dhr. Marc Lagae
 • dhr. Piet Lombaerts 
 • dhr. Johan Messely
 • dhr. Bert Tanghe 
 • mevr. Hannelore Vanhoenacker 

Adviserende leden