Az groeninge biedt preventieve controle aan duikers aan

Gepubliceerd op

In az groeninge kunnen beroeps-en vrijetijdsduikers voortaan hun hart en longen laten controleren bij de duikraadpleging. Deze raadpleging vindt één keer om de twee maanden plaats en wordt gegeven door long- en duikerarts Martijn Vandebotermet en cardioloog en duikerarts Nick Hiltrop

Duiken is niet zonder gevaar. Het is dus aangeraden om op voorhand gescreend te worden om te zien of iemand duikgeschikt is of niet. Het voordeel van deze duikraadpleging is dat zowel het hart als de longen tijdens één consultatie gecontroleerd worden. Dit is belangrijk om vroegtijdig mogelijkse problemen op te kunnen sporen bij duikers. 

Vanaf 45 jaar is het aangeraden om een hartfilmpje te maken en een inspanningstest te voorzien om zo onderliggende hartproblemen uit te sluiten. Anderzijds is het ook voor mensen met onderliggende hartproblemen, hoge bloeddruk, hartfalen, kleplijden en diabetes aan te raden om bijkomende hartonderzoeken en adviezen te voorzien. 

Er wordt ook algemeen geadviseerd dat de werking van de longen gecontroleerd wordt door middel van een kort respiratoir nazicht. Dit is ook belangrijk om mensen met onderliggend longlijden, zoals astma of COPD er te kunnen uitpikken en op een correcte manier te adviseren.

Mensen die een duikongeval meemaken kunnen ook baat hebben bij de raadpleging om te weten of ze nog duikgeschikt zijn of er eventueel andere maatregelen genomen moeten worden.

Interesse? Je kan telefonisch contact opnemen met het hartcentrum of centrum longziekten om een raadpleging aan te vragen. Is het voor een vijfjaarlijkse screening? Dan neem je best rechtstreeks contact op met het hartcentrum. 

Deel op