Sint-Jozefskliniek Izegem en az groeninge Kortrijk intensifiëren hun samenwerking om te komen tot 1 zorgorganisatie met 1 bestuursorgaan

Gepubliceerd op

In het ziekenhuislandschap volgen de veranderingen zich de laatste jaren in sneltempo op. De overheid legt vooral de nadruk op samenwerking en schaalvergroting. Daardoor zijn de ziekenhuisnetwerken ontstaan, waar regionale ziekenhuizen hun krachten bundelen om hooggespecialiseerde zorg aan te bieden. Az groeninge en Sint-Jozefskliniek Izegem (SJKI) breiden hun samenwerking nog verder uit om tot 1 zorgorganisatie te komen met 1 bestuursorgaan.

Samenwerking sinds 2017

Reeds in 2017 startten SJKI en az groeninge met een nauwere samenwerking. Een heleboel concrete projecten die steeds duidelijker zijn in de werkomgeving werden gerealiseerd. Meer medische diensten werken nauwer samen en sommige zijn ondertussen zelfs al eengemaakt. Toch blijven er steeds nieuwe uitdagingen afkomen. Sommige opgelegd vanuit de overheid, andere door budgettaire druk of door de gekende personeelstekorten in de zorg. 

Evolueren naar één zorgorganisatie met één bestuursorgaan.

In het licht van bovenvermelde oordelen de Raden van Bestuur, Medische Raden en Directies van beide ziekenhuizen dat de tijd is aangebroken om een verdere intensifiëring van de samenwerking tussen SJKI en az groeninge uit te werken. Het doel is om de randvoorwaarden te creëren om de groei in de medische samenwerking alle kansen te geven. 

Daarom werd besloten om te evolueren naar één zorgorganisatie met één bestuursorgaan dat beide erkende ziekenhuizen overkoepelt. Daartoe is een stuurgroep opgericht met als opdracht een concreet plan tot verdere integratie van beide organisaties uit te werken. 

Samen wensen SJKI en az groeninge te komen tot een maximale attractiviteit voor de patiënten in hun zorgregio. Gezamenlijk willen beide ziekenhuizen een volledig kwalitatief, hoogstaand en complementair aanbod bieden. Dit alles binnen het regionaal zorgstrategisch plan van het E17-ziekenhuisnetwerk.

In het realiseren van deze doelstelling ten bate van de patiënt ontwikkelt SJKI zich verder als basisspecialistisch ziekenhuis, complementair aan het aanbod van het referentieziekenhuis az groeninge.

In het belang van onze medewerkers en patiënten

De belangen van alle medewerkers en artsen zullen bij de gesprekken maximaal gevrijwaard worden. Het uitgangspunt is dat elk van hen zoveel mogelijk kan blijven werken op zijn/haar favoriete locatie. 

Samen zorgen voor de gezondheid van alle patiënten.

Deel op