Traumacenter az groeninge behaalt internationaal JCI-kwaliteitslabel voor traumazorg

Gepubliceerd op

Elke traumapatiënt op ieder moment dezelfde hoogstaande kwaliteit van zorg bieden, helpt levens redden.

Sinds begin dit jaar werden in az groeninge reeds meer dan 200 traumapatiënten opgenomen. De helft van die patiënten werd slachtoffer van een ernstig verkeersongeval. 
Hooggespecialiseerde traumazorg zorgt dat er minder patiënten met zware trauma’s komen te overlijden. 

Specifieke opvang van traumapatiënten

“Sinds 2018 werken we met een traumateam voor de specifieke opvang van patiënten met zware letsels. Dit is een ploeg van gespecialiseerde verpleegkundigen, spoedartsen, anesthesisten, orthopedisten en radiologen. Samen organiseren wij de specialistische zorg die bij ernstige ongevallen in het verkeer, op het werk of thuis noodzakelijk is. Patiënten met zware letsels krijgen meteen de meest efficiënte zorg zoals het opstarten van levensreddende procedures in een continu beschikbare operatiezaal,” aldus dokter Dries Helsloot die als spoedarts coördinator is van het Kortrijkse traumacenter.
 
Na de meest kritieke fase, worden patiënten opgenomen op de dienst Intensieve Zorg of de dienst traumatologie. Daar wordt de specifieke traumazorg nauwgezet verder gezet. “We zetten maximaal in op vroegtijdige zorgplanning, multidisciplinaire overleg, vroege opstart van revalidatie en psychosociale ondersteuning. Bovendien worden alle patiënten na 24u opnieuw volledig klinisch onderzocht om zeker te zijn dat er geen verborgen letsels zijn. Op het multidisciplinaire overleg wordt elke patiënt besproken door een team van artsen, verpleegkundigen, paramedische en psychosociale zorgverleners. Zo wordt de zorg optimaal geïntegreerd over alle disciplines heen.” 
 
Ook na ontslag uit het ziekenhuis volgen wij de patiënten verder op. We bevragen hen op vaste tijdstippen over hun fysieke en mentale toestand en over hun ervaringen in het traumacentrum.

Hogere overlevingskansen en betere levenskwaliteit

Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de overlevingskansen na een zwaar ongeval duidelijk toegenomen zijn in az groeninge. De benchmark binnen het Europese traumaregister van DGU (Duitse trauma autoriteit) toont ook dat de kans op overlijden in ons ziekenhuis door de sterk gespecialiseerde traumazorg met de helft afneemt t.o.v. andere ziekenhuizen. 

Niet onbelangrijk: wie het trauma overleeft, heeft een betere levenskwaliteit.   

Erkenning van onze dagelijkse traumazorg

“Om onze kwaliteit van zorg nog beter te evalueren, werd ons traumacenter grondig beoordeeld en werd er afgetoetst of ons zorgprogramma voldoet aan de hoogste internationale JCI-standaarden. Deze uitgebreide doorlichting van alle afdelingen en medewerkers die betrokken zijn in de traumazorg, toont aan dat we voldoen aan deze hoge standaarden. De toekenning van het JCI-label is dan ook een mooie erkenning voor onze dagelijkse traumazorg,” aldus Dave Allegaert – manager kwaliteit en innovatie. “We zijn fier als eerste niet-universitair ziekenhuis van België dit specifieke kwaliteitslabel te behalen.” 
 
“Na de reeds eerder verkregen DGu-erkenning geeft ons dit vertrouwen en bevestigt ons dat we op de juiste weg zijn. Gespecialiseerde traumazorg is dan ook een van de speerpunten van ons ziekenhuis,” besluit Dave Allegaert.

Deel op

Meer info over ons traumacentrum