Vroegtijdige opvolging na een ongeval en/of traumatisch hersenletsel

Gepubliceerd op

Het multidisciplinaire traumacentrum van az groeninge zorgt voor de opvang, behandeling, ondersteuning en revalidatie van patiënten na een ernstig ongeval, vanaf de spoedopname tot aan het ontslag. Sinds 21 maart gaan we nog een stap verder. We zijn gestart met het project Vroege vogels i.s.m. het chronic care project De Brug.

Op deze manier willen we ook na ontslag de zorg optimaliseren in samenwerking met de eerstelijnspartners en de gespecialiseerde NAH sector. We hopen zo sneller restletsels te detecteren en tijdig in te spelen op de noden van de patiënt.

Concreet betekent dit dat de traumapatiënten na ontslag op verschillende tijdstippen via een sociaal werker van az groeninge of het ziekenfonds worden bevraagd over hun gezondheid en noden. In samenwerking met de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds worden de patiënten nadien ook meer proactief gevolgd.

Indien medische opvolging nodig is, wordt de huisarts hierbij steeds betrokken.

Als traumacenter bieden we sinds kort ook aparte ambulante revalidatieconsulten aan voor traumapatiënten.
Twijfelt u over het hersteltraject van uw patiënt of had u graag advies over de te nemen stappen? U kan steeds een consult voor uw patiënt aanvragen via traumacenter@azgroeninge.be.

Deel op