Vlaamse overheid erkent E17-ziekenhuisnetwerk

Gepubliceerd op

De Vlaamse overheid heeft op 11 mei 2020 beslist het E17-ziekenhuisnetwerk te erkennen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. De zeven partners van het E17-ziekenhuisnetwerk zijn bijzonder verheugd dat hun jarenlange samenwerking verder geofficialiseerd wordt. 

Na de totstandkoming van het netwerk in 2015 kreeg onze structuur gaandeweg verder vorm met de aanstelling van onze onafhankelijke voorzitter Eric Van Zele en de opstart van verschillende comités en werkgroepen. In 2019 gingen we over tot de oprichting van de vzw E17-ziekenhuisnetwerk. 
 
Kenmerkend zijn onze professionele bestuurscultuur, heldere afspraken en concrete realisaties. Samen werken we rond de noden en de beleving van de patiënt, het waarborgen van zorg dichtbij de patiënt én toegang tot topklinische zorg. Telkens met focus op kwaliteit, welzijn van de medewerkers en artsen, innovatie en efficiëntie. 

Deel op