COVID-screening

Bij een COVID-screening testen we of personen besmet zijn met het SARS-CoV-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt. Dit gebeurt aan de hand van een PCR-test.

Laatst gewijzigd op
donderdag, 13 oktober 2022
COVID-screening
Toon uren

Ons labo is 24/24u operationeel om dringende analyses te verwerken. Je kan er op bepaalde uren terecht voor bloedafname en COVID-screening.

Doelgroep

We nemen testen af wanneer je geen symptomen van COVID-19 vertoont en:

  • je binnenkort een afspraak hebt in az groeninge voor een meerdaagse opname op een specifieke afdeling;
  • je voor een reis getest moet worden of uit een rode zone terugkomt;
  • je een hoog risico contact had en jij of een huisgenoot risico hebt op een ernstige vorm van COVID-19

Vertoon je symptomen? Neem dan contact op met je huisarts. Meld je aan bij spoedopname indien je dringend hulp nodig hebt.

Verloop

Kostprijs

De test is gratis als:

In onderstaande gevallen is er geen tussenkomst door de mutualiteit voorzien en ontvang je een factuur: 

  • je voldoet niet aan de testrichtlijnen die de overheid heeft opgesteld: je betaalt 55 euro
  • je bent niet ingeschreven bij een Belgisch ziekenfonds: je betaalt 55 euro
  • je hebt een standaard test nodig om naar het buitenland te vertrekken: je betaalt 55 euro
  • je hebt een urgente test nodig om naar het buitenland te vertrekken: je betaalt 120 euro

COVID-certificaat

Met het COVID-certificaat kan je makkelijk reizen binnen de Europese Unie.
Er zijn 3 types certificaten:

  1. een vaccinatiecertificaat
  2. een testcertificaat van een PCR-test
  3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve PCR-test

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar je het wil gebruiken. Voor meer info kan je terecht op: