Ra-223 therapie

Ra-223 therapie is een behandeling bij prostaatkanker om verdere verspreiding van nieuwe tumoren in het skelet te vermijden.

Laatst gewijzigd op
dinsdag, 1 juni 2021

Maak een afspraak

Heb je een andere vraag?

Telefonische bereikbaarheid

Nu geopend Nu gesloten
Dag Uren Opmerkingen
ma 7:30-17:30
di 7:30-17:30
wo 7:30-17:30
do 7:30-17:30
vr 7:30-17:30
za Gesloten
zo Gesloten
Bekijk alle bezoekuren

Xofigo

Verloop

Algemene informatie over de planning van je behandeling, wat je meebrengt en waar je je moet aanmelden vind je terug in de rubriek ‘plan je consultatie’. 

Een volledige behandeling bestaat uit 6 injecties met telkens een periode van 4 weken tussen twee injecties. Voor elke injectie berekent je arts de toe te dienen hoeveelheid geneesmiddel op basis van je lichaamsgewicht. 

Wij verzoeken je vriendelijk om op tijd aanwezig  te zijn voor de behandeling. De stof wordt speciaal voor je klaargemaakt en is slechts korte tijd houdbaar. De behandeling is duur, daarom stellen wij het op prijs dat je, indien je verhinderd bent, ons tijdig op de hoogte stelt.  

Richtlijnen

Je hoeft voor de behandeling niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. 

Voor thuis

Na de inspuiting van Xofigo, verdeelt het product zich via de bloedbaan over je lichaam en bindt bij voorkeur aan het bot waar er zich botmetastasen bevinden. Doordat Xofigo zich in je lichaam bevindt, zal je lichaam een zeer kleine hoeveelheid straling uitzenden. Bovendien zal een deel van het Xofigo via de urine en stoelgang uitgescheiden worden.

Daarom moet je gedurende 1 week na elke inspuiting van Xofigo extra aandacht besteden aan:

 • Drink een ruime hoeveelheid vloeistof (water, fruitsap en dergelijke) voor en na elke injectie.
 • Toilethygiëne: plas zo vaak mogelijk en plas zittend of gebruik een urinaal om spatten te voorkomen. Spoel het toilet 2 keer door. Was de handen zorgvuldig met water en zeep na ieder gebruik van het toilet.  Alle andere personen die hetzelfde toilet gebruiken (gezinsleden, bezoekers, verpleeghulp …) moeten de handen grondig wassen met water en zeep na ieder toiletbezoek.
 • Als je last hebt van diarree, gebruik dan luiers/doeken/incontinentie-broekjes en droog je voorzichtig af om rechtstreeks contact met de urine of stoelgang te voorkomen. Was je handen zorgvuldig met water en zeep. Alle luiers/doeken/incontinentiebroekjes van de eerste week na elke inspuiting van Xofigo, moet je een week apart bewaren in een plastiek zak. Nadien mag je die zak meegeven met het huishoudelijk afval.
 • Bij mogelijk direct contact door derden (gezinsleden, bezoekers, verpleeghulp …) met je lichaamsvloeistoffen (bloed, braaksel, urine, stoelgang) of je vuile kleren, moet die persoon wegwerphandschoenen dragen. Gebruik zoveel mogelijk schoonmaakartikelen die je na gebruik in het toilet kan doorspoelen (toiletpapier of papieren doekjes).  Alle wegwerphandschoenen en niet doorspoelbare schoonmaakartikelen van de eerste week na elke inspuiting van Xofigo, moeten een week apart bewaard worden in een plastiek zak. Nadien mag je die zak meegeven met het huishoudelijk afval.
 • Indien er toch iemand in rechtstreeks contact komt met je lichaamsvochten (bloed, braaksel, urine, stoelgang) of je vuile kleren, moet die persoon de plaats van contact grondig wassen met water en zeep.
 • Het ondergoed dat je tijdens de eerste week na elke injectie met Xofigo hebt gedragen en het beddengoed en kleding dat door bloed, braaksel, urine of stoelgang vuil is geworden, moet je apart van je andere kleding wassen. Maak geen gebruik van de waterbesparende functie van je wasmachine en programmeer, indien mogelijk, een andere spoelbeurt. 
 • Ondanks het feit dat er slechts een kleine hoeveelheid straling uitgezonden wordt door je lichaam, levert dat een nodeloze blootstelling aan straling op voor de personen die dicht bij je komen. Kinderen zijn gevoeliger aan straling dan volwassenen. Daarom moet je langdurig, fysiek contact met zwangere vrouwen en kinderen vermijden.
 • Contraceptie: er zijn geen gegevens beschikbaar over de mogelijkheid of er na een injectie met Xofigo tijdens seksuele betrekkingen kleine hoeveelheden radioactiviteit worden overgedragen via de lichaamsvloeistoffen. Daarom moet je gedurende de eerste week  na elke injectie met Xofigo, een condoom gebruiken tijdens de geslachtsgemeenschap. Je mag bovendien geen kinderen verwekken tijdens de behandeling en tot 6 maanden na de laatste injectie van Xofigo. Jij en/of je partner moet(en) tijdens die periode dus altijd betrouwbare voorbehoedsmiddelen (pil, spiraaltje, condoom …) gebruiken. 

De behandeling met Xofigo heeft geen negatieve invloed op je dagelijkse activiteiten.  

Voor het medisch en paramedisch personeel 

Behandelingskaart 

Gelieve je behandelende arts en alle andere artsen met wie je te maken krijgt (bijvoorbeeld bij een eventuele ziekenhuisopname of een operatie) in te lichten over je behandeling met Xofigo. Draag je behandelingskaart altijd bij je en toon ze aan alle artsen en verpleegkundigen die voor je zorgen. Met die informatie kunnen zij beslissen welke behandeling het meest aangewezen is voor jou. De kaart bevat de contactgegevens van je specialist nucleaire geneeskunde en stelt andere artsen of overheidsinstanties in staat zich te informeren indien nodig (met jouw toestemming).

Andere praktische aspecten

 • Deelname aan het werkverkeer: 
  Xofigo heeft geen gekende ongewenste effecten op je vermogen om een motorvoertuig te besturen of om op een andere manier deel te nemen aan het werkverkeer.
 • Afgaan van alarmsystemen: 
  De zeer kleine hoeveelheid straling die na een inspuiting met Xofigo je lichaam verlaat, kan eventueel een zeer gevoelig detectiesysteem voor straling, bijvoorbeeld op een luchthaven, in werking stellen. Als je een alarmsysteem doet afgaan, blijf dan kalm en toon je behandelingskaart aan de bevoegde personen.  
 • Xofigo en je PSA: 
  Xofigo is doeltreffend bij en wordt goed verdragen door patiënten met  gemetastaseerd prostaatkanker. Hoewel Xofigo de stijging van je PSA-spiegel kan afremmen, zal het de PSA-concentratie niet noemenswaardig verlagen. Zelfs als er geen veranderingen worden vastgesteld wat betreft je PSA, heb je nog baat bij de effecten van Xofigo. Om de effecten van de behandeling te beoordelen, zal je arts zich baseren op je algemeen welzijn, je eventuele symptomen en andere bloedparameters.  
 • Hou je aan de behandelingskalender:
  Om maximaal voordeel te halen uit je behandeling met Xofigo, moet je je aan je afspraken en aan de injectiekalender houden. Als je verhinderd bent, is het zeer belangrijk dat je ons minimaal 7 dagen voor de geplande datum verwittigt.
 • Vroegtijdig overlijden: 
  • Indien je komt te overlijden binnen de 59 dagen na de toediening van Xofigo, wordt de absolute voorkeur gegeven aan begraving omwille van redenen van stralingsbescherming.
  • Indien je komt te overlijden binnen de 59 dagen na de toediening  van Xofigo, en je wilt toch gecremeerd worden, moeten bijzondere maatregelen getroffen worden om de stralingsbescherming van alle betrokkenen te kunnen garanderen.

Dat zijn algemene instructies waarbij geen rekening werd gehouden met je
specifieke levensstijl en je persoonlijke situatie.

Om het welzijn van iedereen veilig te stellen, nodigt je arts je uit voor verdere vragen.