Comité ziekenhuishygiëne

Het ziekenhuishygiënebeleid wordt vormgegeven, aangestuurd en bewaakt door het comité ziekenhuishygiëne. Met een goed beleid en de medewerking van alle ziekenhuismedewerkers kunnen het aantal zorggerelateerde infecties met ongeveer een derde verminderd worden.

Laatst gewijzigd op
woensdag, 29 mei 2024
Ziekenhuishygiene

Doelstellingen

 1. Bestrijden van zorggerelateerde infecties door:
  • verminderen van de overdracht van ziekenhuiskiemen door strikte toepassing van standaard voorzorgen (handhygiëne, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) en bijkomende voorzorgsmaatregelen (zogenaamde isolatiemaatregelen bij bepaalde besmette patiënten, aangeduid met een hygiënekaart op de deur van de patiëntenkamer);
  • verminderen van selectieve druk door restrictief antibioticabeleid i.s.m. de antibioticabeleidsgroep;
  • opsporen en bestrijden van epidemieën. 
 2. Opvolgen van zorggerelateerde infecties aan de hand van betrouwbare kwaliteitsindicatoren die toelaten hun aanwezigheid in de instelling te volgen en bij te sturen. Zo neemt az groeninge deel aan volgende surveillances van Sciensano: 
  • nationale surveillance van multiresistente gram negatieve bacteriën
  • nationale surveillance van MRSA
  • nationale surveillance van nosocomiale bloedstroominfecties 
  • nationale surveillance van Clostridium difficile infecties in ziekenhuizen 
  • nationale surveillance van VRE
  • Europese prevalentiestudie over zorginfecties en antibioticagebruik. 
 3. Registreren en actieve monitoring van meerdere “hygiëne-indicatoren” (zorginfecties, multidrugresistente kiemen, handalcoholverbruik, diverse procesaudits…). We volgen deze op en streven  steeds naar verbetering van de kwaliteit van de zorg.
 4. Continu opvolgen, bewaken en adviseren van hygiëne aspecten m.b.t.
  • bouwen/verbouwen; 
  • activiteiten in het operatiekwartier en het verloskwartier; 
  • aankoop van materialen. Het team beheert een inventaris van ziekenhuishygiëne-gerelateerde producten in nauwe samenwerking met de apotheek en de aankoopdienst.
 5. Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad. 
 6. Uitwisselen van informatie en ervaring met andere instellingen in het kader van een samenwerkingsplatform op het gebied van ziekenhuishygiëne (Hoge Gezondheidsraad, Regionaal platform ziekenhuishygiëne West-Vlaanderen, werkgroep infectiebeheersing NVKVV).

Taken

Onze kernactiviteiten zijn: 

 • Identificeren, beheersen en opvolgen van ziekenhuisinfecties in az groeninge; 
 • Nagaan in welke mate vooropgestelde maatregelen voor bestrijding van zorggerelateerde infecties worden uitgevoerd. De zogenaamde compliance metingen behelzen o.a. observaties m.b.t. handhygiëne, hygiëne-audits van consultaties en medisch-technische diensten, operatiekwartier, centrale sterilisatie, endoscopieafdelingen, checks op toepassing van evidence based zorgbundels …;   
 • Uitwerken/meewerken aan verbeteringsprojecten 'veilige zorg' voor wat betreft de beheersing van zorggerelateerde infecties;
 • Vervullen van een interne/externe consulentenrol voor zorgverleners en patiënten;
 • Uitbouwen en in standhouden van opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s m.b.t. ziekenhuishygiëne. Zo is er een  periodiek vormingsaanbod gericht naar nieuwe verpleegkundigen, paramedici, dokter-stagiairs, dokter-assistenten, schoonmaakmedewerkers, logistieke medewerkers, veiligheidsmedewerkers, vrijwilligers,  externe referentiepersonen ziekenhuishygiëne …

Beleid

Het beleid voor zorginfectiepreventie en -beheersing streeft ernaar dat opgenomen patiënten tijdens hun verblijf geen extra schade oplopen door de verspreiding van micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) te verhinderen en zo zorginfecties te vermijden. 

Bekijk ons beleid inzake zorginfectiepreventie en -beheersing

Team

In az groeninge bestaat het team voor zorginfectiepreventie en -beheersing (ziekenhuishygiëne) uit 4 geneesheren-ziekenhuishygiënisten en 2 verpleegkundigen-ziekenhuishygiënisten.

Verpleegkundigen-ziekenhuishygiënisten

Heidi Bruyneel
Heidi Bruyneel
Guido Demaiter
Guido Demaiter
Placeholder medewerker
Laura Van Den Berghe

Binnen het team gelden een aantal taakverdelingen. Volgens de aard van de vraag wordt contact genomen met de betreffende verpleegkundige of geneesheer-ziekenhuishygiënist.

Referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne

Naast het team ziekenhuishygiëne zijn er op alle hospitalisatiediensten en kritieke medisch-technische diensten referentieverpleegkundigen voor ziekenhuishygiëne aangesteld. 

Het team ziekenhuishygiëne kan rekenen op de inzet van 62 gemotiveerde en dynamische referentieverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen vormen een belangrijke liaison tussen het team ziekenhuishygiëne en de ziekenhuisafdelingen. 

Naast hun dagelijkse taken en opdrachten zorgen ze voor het bevorderen van ziekenhuishygiëne op de eigen werkvloer. In de tweemaandelijkse bijeenkomsten met het team ziekenhuishygiëne krijgen ze de nodige informatie en feedback; op hun beurt koppelen ze deze terug aan hun collega’s. 

Noden en specifieke infectieproblemen van de afdeling die tot uiting komen, worden snel en discreet gemeld aan het team ziekenhuishygiëne. Indien nodig begeleidt en ondersteunt het team de referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne op de werkvloer.