Kinderneurologie

Tijdens een consultatie bij de kinderneuroloog onderzoekt en behandelt de arts kinderen met diverse problemen waarbij een vermoeden is dat de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen of de spieren niet goed werken.

Laatst gewijzigd op
donderdag, 30 mei 2024
Kind op onderzoek bij de kinderneuroloog

Afspraak alleen mogelijk op verwijzing

Wie kan terecht voor een afspraak bij de kinderneuroloog?

Kinderen met: 

 • epilepsie 
 • een enkelvoudige of meervoudige beperking 
 • structurele hersen- of ruggenmergafwijkingen, vb. aanlegstoornissen van de hersenen, een niet-aangeboren hersenletsel 
 • ontwikkelingsvertraging op motorisch vlak of vertraagde spraak-taalontwikkeling 
 • plagiocefalie of brachycefalie (afplatting van het hoofd) 
 • ontwikkelingsdysfasie, tot de leeftijd van 18 jaar 
 • tics of Gilles de la Tourette:  
  • éénmalig om een organische pathologie zoals bijvoorbeeld een bewegingsstoornis uit te sluiten 
 • schoolse problemen en vermoeden AD(H)D:  
  • om een organisch probleem uit te sluiten en voor eventuele behandeling via medicatie; 
  • de diagnose moet reeds gesteld zijn op basis van vragenlijsten, aandacht- en concentratietesten, IQ-test, observaties… Consultaties worden alleen ingepland als er een diagnose verslag ter beschikking is; 
  • we bieden geen technische onderzoeken die de diagnose kunnen bevestigen of weerleggen. 
 • motorische problemen, vb. neuromusculaire aandoeningen, vaak in combinatie met opvolging in universitair ziekenhuis 
 • cerebral palsy, vaak in combinatie met opvolging in universitair ziekenhuis 
 • developmental coordination disorder (DCD) waarbij de verwijzende (kinder)arts bezorgd is rond de evolutie of afwijkingen bij het klinisch onderzoek 
 • hoofdpijn waarbij de verwijzende (kinder)arts bezorgd is rond de evolutie of afwijkingen bij het klinisch onderzoek 

Wie kunnen we niet helpen? 

Kinderen met: 

 • gedragsproblemen of agressie 
 • normale cognitieve mogelijkheden en autisme spectrum stoornis   

Hoe vraag je een afspraak bij de kinderneuroloog aan?

Afspraken kunnen alleen ingepland worden op verwijzing van een arts. Dit is de huisarts, kinderarts, CLB-arts, kind en gezin arts, (kinder)neuroloog, (kinder)psychiater of oogarts. 

Deze arts kan een consultatie voor je kind aanvragen via het online formulier.  

De aanmelding van het kind wordt besproken met de twee kinderneurologen. Jij of de verwijzende arts krijgt binnen de vier weken antwoord. Indien dringender, kan de verwijzende arts telefonisch contact opnemen met de kinderneurologen.

Hoe verloopt een afspraak bij de kinderneuroloog?

We brengen het probleem in kaart via: 

 • een uitgebreide anamnese (gesprek),

 • een klinisch neurologisch onderzoek,

 • eventuele aanvullende onderzoeken, bv

  • een elektro-encefalogram (EEG) als er epilepsie wordt vermoed

  • beeldvorming van ruggenmerg of hersenen bij een eventueel centraal letsel (CT of NMR)

  • een bloedafname

We bespreken de verdere aanpak op maat van je kind: 

 • Welke begeleiding en ondersteuning kunnen we voorzien?
 • Is logopedie of kinesitherapie een optie?
 • Moeten we medicatie opstarten?
 • ...

Bij welke kinderneurologen kan je terecht?

In az groeninge werken twee kinderneurologen, die beiden afstudeerden als kinderarts en een bijkomende bekwaming in de kinderneurologie in UZ Leuven behaalden:  

Door hun expertise en warme zorg voor deze bijzondere patiëntengroep is er bij beide artsen een wachttijd.