Laboratorium industriële toxicologie

Ons laboratorium industriële toxicologie spoort chemische stoffen waaraan werknemers professioneel blootgesteld worden op in bloed en/of urine (industriële toxicologie) of in de lucht (atmosferische monitoring).

Laatst gewijzigd op
Maandag, 14 februari 2022

Het laboratorium industriële toxicologie richt zich tot professionelen.

Voorstelling

Het Laboratorium Industriële Toxicologie is een afdeling van het klinisch laboratorium

Het Laboratorium Industriële Toxicologie werd voor het eerst erkend door het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling in het MB van 10 september 1987 voor het uitvoeren van analysen van organische en anorganische stoffen in industriële producten (SB 19.09.1987), het MB van 23 maart 1988 voor het meten van organische en anorganische verbindingen in de atmosfeer van de werkplaatsen (SB 01.04.1988)  en het MB van 30 november  1988 in verband met de uitvoering van hematologische en biochemische analysen in het kader van het ARAB, art 111, 4de (BS 10.01.1989).

In 1997 werd het laboratorium erkend door het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling. Naast de eis om te voldoen aan de norm ISO 17025 (BS 11.02.1997) is het laboratorium gehouden om twee maal per jaar deel te nemen aan de kwaliteitscontrole in het VITO te Mol. Sindsdien wordt de erkenning om de vijf jaar hernieuwd.  

Team

De afdeling industriële toxicologie staat onder de supervisie van twee klinisch biologen met specifieke specialisatie toxicologie en een industrieel ingenieur, belast met de technische leiding van het laboratorium. Zij worden bijgestaan door laboratoriumtechnologen A1, met een opleiding farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie en/of medische laboratorium technologie. Het administratief werk wordt zowel door technologen als door secretaressen beheerd. 

Klinisch biologen

Industrieel ingenieur

Ing. Bart Lepla

Uitrusting

Voor de uitvoering van de analysen is het laboratorium uitgerust met : 

  • GC' s met FID/ECD en MS in EI of MS-MS mode 
  • ICP-MS, gekoppeld aan een LC voor speciatie van metalen.
  • Microgolf oven voor specifieke staalvoorbereiding
  • HPLC/UPLC apparatuur uitgerust met verschillende detectoren : MS, UV-vis variable WL detector, electrochemische detector, DA-detector met data-base. 
  • Gecalibreerde microbalansen
  • UV-vis spectrofotometer 
  • Ionspecifieke elektrode 
  • Microscopen 
  • Apparatuur voor staalname en staalvoorbereiding: High-flow pompen, PSP, calibratie-uitrusting, filterhouders, stofcollectors en impingers

Atmosferisch monitoring