Plaskliniek

Met de plaskliniek voorzien we in een multidisciplinaire aanpak voor bedplassen (enuresis nocturna) en broekplassen (incontinentia diurna) bij kinderen.

Laatst gewijzigd op
dinsdag, 1 juni 2021
Bedplassen

Maak een afspraak

Via het secretariaat kindergeneeskunde of urologie

Aanbod

Met de plaskliniek voorzien we in een multidisciplinaire aanpak voor bed- en broekplassen bij kinderen. 

Een kind is zindelijk (continent) als het in staat is om urine op te houden en het plassen uit te stellen tot een gepast moment en een geschikte plaats. De meeste kinderen zijn zindelijk dag en nacht voor ze vijf jaar zijn. We spreken van bedplassen wanneer een kind na de leeftijd van 6 jaar nog in bed plast, iedere nacht of enkele malen per week of maand. Behandelingen starten meestal als een kind op de leeftijd van 5 jaar nog regelmatig urineverlies heeft overdag en vanaf 6 jaar bij urineverlies ‘s nachts. 

Onze aanpak:

Onderzoeken

Tijdens de eerste consultatie voert de arts een aantal niet-pijnlijke onderzoeken uit bij je kind om de oorzaak en impact van het probleem in te schatten:

Op die manier kunnen urineweginfecties en aangeboren afwijkingen uitgesloten worden. 

Meestal moet je kind met een volle blaas naar een volgende consultatie komen voor een plastest op een speciaal toilet waarbij we de sterkte van de plasstraal meten (uroflowmetrie). 

Behandelingen

Aan de hand van de resultaten en bevindingen stippelt de arts een behandelingsplan uit. De basis van de behandeling is bijna voor alle kinderen dezelfde, namelijk het herstellen van de normale nier- en blaasfunctie. 

Bekkenbodemkinesitherapie

Vaak is de begeleiding van een gespecialiseerde kinesist noodzakelijk. Dit kan de samenwerking tussen de blaas- en sluitspier bevorderen. 

Blaascapaciteitstraining

Bij een blaascapaciteitstraining volgt je kind een strikt drink- en plasschema om zo de blaas te trainen om groter te worden.

Medicatie

Soms is er tijdelijk medicatie nodig. Als de urineproductie ‘s nachts te hoog blijft, is het soms aangewezen om geneesmiddelen (analoog aan het antidiuretisch hormoon) te gebruiken die de nachtelijke urineproductie verminderen. Bij kinderen met een kleine en/of zenuwachtige blaas wordt soms anticholinergica voorgeschreven. 

Neuromodulatie

Neuromodulatie is een behandeling met een toestel dat de zenuwen van de blaas- en sluitspier beïnvloedt. 

Plaswekkertraining

De plaswekkertraining heeft als doel de wekbaarheidsdrempel te beïnvloeden bij je kind. Van zodra een paar druppels urine in het broekje terecht komen, gaat de wekker af.

TENS (Transcutane Elektro Neuro Stimulatie)

TENS wordt geadviseerd bij de behandeling van kinderen met een zenuwachtige en/of kleine blaas. TENS kan ook worden aangewend om het blaas- en darmgevoel te versterken. We brengen hiervoor kleefelektroden aan t.h.v. de onderrug die een zachte stimulatie geven aan de blaas en darmen.