AZ groeninge wordt het eerste ziekenhuis in de Benelux met een privaat 5G-netwerk, in samenwerking met Proximus NXT

Gepubliceerd op

Het az groeninge ziekenhuis in Kortrijk en Proximus NXT stellen vandaag een pilootproject voor waarbij 5G-toepassingen zullen worden getest in een reële ziekenhuisomgeving. Door de uitbouw van een privaat 5G-netwerk op de ziekenhuiscampus willen ze een innovatieve omgeving creëren die de gezondheidszorg voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst. Ook de federale overheid zet mee haar schouders onder dit initiatief, door subsidiëring toe te kennen in het kader van de projectoproep 5G-pilootprojecten.   

De uitbouw van een privaat 5G-netwerk op de ziekenhuiscampus kadert in het project H.E.A.L.T.H., of voluit High-speed Enabled Advanced Life-Saving 5G Technological Hospital. Met dit project willen Proximus NXT en az groeninge een revolutie teweegbrengen in de gezondheidssector door waardevolle 5G-use cases in verschillende domeinen te testen en te implementeren. De kennis en expertise die daaruit voortvloeien, kunnen een voorbeeld en inspiratiebron vormen voor andere ziekenhuizen.

De focus ligt op toepassingen rond zorg op afstand, klinische communicatie en data & training. Zo zal het potentieel van 5G voor robotchirurgie, voor het monitoren van de gezondheidstoestand van patiënten via biosensoren en voor slimme alarmering van verpleegkundigen en hulpverleners worden getest. Verder ondersteunt het project toepassingen die de medische beeldvorming ondersteunen, bijvoorbeeld door röntgenbeelden om te zetten naar een AR/VR-omgeving, en kennisuitwisseling bevorderen, bijvoorbeeld door operaties te streamen en beschikbaar te maken voor collega’s, aspirant-dokters en kennisinstellingen. 

Daarnaast omvat het project verschillende toepassingen voor trainingsdoeleinden, zoals agressietraining, om zorgpersoneel beter voor te bereiden op onvoorziene situaties. Met behulp van AI en machine learning op een private Edge-cloudinfrastructuur kunnen de trainingen gaandeweg verder worden verfijnd en afgestemd op de opleidingsnoden. 

Naast Proximus NXT en az groeninge zijn ook VIVES Hogeschool (kennisuitwisseling), MediAventures (streamen van operaties), Televic (slimme alarmering) en One Bonsai (virtuele trainingsomgeving) partners in dit project.

Inge Buyse, CEO van az groeninge: 
“Als vooruitstrevend ziekenhuis zetten wij heel hard in op innovatie. In het voorjaar van 2023 werd binnen de schoot van ons (zieken)huis The Greenhouse opgericht, onze innovatie- en expertisehub. Met dit ambitieus project maken wij onze plannen rond innovatie meteen heel concreet. Het verheugt mij dan ook dat wij hier vandaag samen met onze partners de zaadjes planten voor de toekomst. The future is bright!”

Pilootproject met steun van de federale overheid

Het H.E.A.L.T.H-project werd eind 2023 geselecteerd voor subsidiëring door de federale overheid, in het kader van een projectoproep op initiatief van minister De Sutter en de FOD Economie. Dit initiatief werd gelanceerd om de uitrol en implementatie van 5G in België te bevorderen en verdere digitalisering te stimuleren voor zowel Belgische bedrijven als burgers. De focus ligt op het ondersteunen van 5G-testomgevingen door innovatieve pilootprojecten te financieren die bijdragen tot baanbrekende oplossingen in verschillende industriële sectoren. 

Na een eerste toekenningsronde in het begin van 2023, werden in november 8 bijkomende projecten geselecteerd, goed voor een gezamenlijk subsidiebedrag van ongeveer 5 miljoen euro. De winnende proefprojecten werden beoordeeld op maturiteit, innovatief karakter, bijdrage aan het bewustzijn rond 5G, algemene duurzaamheid en serviceverbetering en het gebruik van AI en Edge Computing.

Naast het H.E.A.L.T.H.-project kregen nog vier andere Proximus NXT-projecten subsidiemiddelen toegewezen:

  • de ontwikkeling van de digitale tool SafeAlert, in samenwerking met dochterbedrijf Be-Mobile. Op basis van realtime verkeers- en routedata maakt de tool risico-analyses en stuurt waarschuwingen uit om de verkeersveiligheid te verhogen. 
  • de verdere uitbouw van de FacThory in Genk, een smart manufacturing campus uitgerust met hoogtechnologische researchinfrastructuur die de digitalisering en automatisering van maakprocessen faciliteert. 
  • de transformatie van gevangenisfaciliteiten met digitale tools die werkomstandigheden van cipiers efficiënter en veiliger maken en de reïntegratie van gedetineerden in de maatschappij bevorderen.
  • het verhogen van de veiligheid van maritiem transport in een stedelijke omgeving, met behulp van een navigatiesysteem op afstand, in samenwerking met Seafar.   

Anne-Sophie Lotgering, Enterprise Market Lead van Proximus:
“We zijn erg trots dat het innovatieve en maatschappelijk relevante karakter van onze 5G-pilootprojecten, waaronder dit baanbrekende H.E.A.L.T.H.-project, erkend worden door de stakeholders op het terrein én door overheidsinstanties. Door nauw samen te werken met onze gewaardeerde partners, creëren we bij Proximus NXT vooruitstrevende end-to-end oplossingen die een echte meerwaarde betekenen voor onze klanten in uiteenlopende sectoren, en de maatschappij als geheel ten goede komen.” 

Deel op