Baanbrekende AI-innovatie in de preventie van acute verwardheid na operatie voor het eerst bij Belgische patiënten geïntroduceerd

Gepubliceerd op

Az groeninge implementeert als eerste ziekenhuis in België PIPRA’s innovatieve AI-risicovoorspellingstool. De technologie helpt de vaak onderbelichte acute verwardheid (Post Operative Delirium - POD) bij oudere patiënten na een operatie voorkomen.  

Het team az groeninge samen met enkele medewerkers van PIPRA

Az groeninge is het eerste ziekenhuis in België dat gebruik zal maken van PIPRA’s geavanceerde technologie die acute verwardheid na een chirurgische ingreep (Post Operative Delirium - POD) reeds pre-operatief kan voorspellen.  

POD is een stressvolle neurologische stoornis die zich uit in acute verwardheid, een veranderend bewustzijnsniveau en angst bij de patiënt. POD treft 23% van de patiënten ouder dan 60 jaar en treedt meestal op één tot drie dagen na de operatie. Het is daarmee in deze leeftijdsgroep de meest voorkomende postoperatieve complicatie en treft wereldwijd miljoenen patiënten. Toch blijft POD vaak onopgemerkt ondanks dat het wel degelijk een uitdaging vormt voor patiënten en hun naaste familie maar ook zorgverleners. Het leidt ook tot een toegenomen ziekenhuisverblijf en een hogere maatschappelijke kost. 

PIPRA - het innovatieve bedrijf achter ’s werelds eerste op AI gebaseerde software op het vlak van delirium - heeft een technologie ontwikkeld voor de vroege detectie en preventie van POD. De baanbrekende tool combineert geavanceerde AI-technologie om zo tot een geautomatiseerde en nauwkeurige voorspelling te komen van het risico op een delirium. 

De IT-afdeling van az groeninge zet bij de implementatie in op doorgedreven digitalisering en automatisering waardoor de tool naadloos geïntegreerd wordt in de reeds bestaande klinische workflow. De AI-tool zal deel uitmaken van een ziekenhuisbreed programma rondom de preventie en aanpak van acute verwardheid.  

Daarnaast starten az groeninge  en PIPRA een samenwerkingsverband om een nieuwe, op AI gebaseerde tool te ontwikkelen die acute verwardheid bij IZ (intensieve zorgen) patiënten kan voorspellen. PIPRA en az groeninge engageren zich om medische & IT expertise en middelen te bundelen. Onze innovatiehub “The Greenhouse” faciliteerde deze samenwerking en toont aan dat ziekenhuizen de motor van innovatie in de zorg kunnen zijn.  

Dr. Wouter De Corte, staflid dienst anesthesie en lid van de az groeninge innovatiehub “The Greenhouse”:  

“We wensen met az groeninge de preventie en behandeling van acute verwardheid na heelkunde op de kaart te zetten. Acute verwardheid na een operatie is een onderbelicht probleem maar heeft wel een grote impact. Zo veroorzaakt het ernstig psychologisch lijden bij de patiënt maar ook bij zijn of haar familie. Postoperatieve acute verwardheid resulteert ook in een langere opnameduur, toegenomen werkbelasting bij de zorgverstrekkers en hogere ziekenhuiskosten. Inzetten op preventie van acute verwardheid heeft dus onmiddellijk impact: het leidt tot betere patiëntenzorg, vermindert de werkbelasting bij de verpleegkundige en is door zijn kostenefficiëntie maatschappelijk relevant. Alhoewel veel preventieve maatregelen eenvoudig te nemen zijn, is de ziekenhuisbrede implementatie ervan een uitdaging.”  

“We zijn bijgevolg fier om als eerste ziekenhuis in België samen met PIPRA een AI-algoritme te implementeren dat ons toelaat acute verwardheid na heelkunde sneller te detecteren én zelfs te voorspellen. Op die manier kunnen we vroegtijdig maatregelen nemen om acute verwardheid te voorkomen of sneller te behandelen. Het algoritme is een onderdeel van een ziekenhuisbrede aanpak van acute verwardheid. De diensten anesthesie, intensieve zorgen, de chirurgishe verpleegafdelingen en de afdeling geriatrie zijn nauw bij dit project betrokken.  

In een volgende fase ontwikkelen we samen met PIPRA en het toonaangevende Johns Hopkinsinstituut uit de VS een nieuw algoritme dat acute verwardheid op intensieve zorgen kan voorspellen. Dit vergt een specifieke aanpak vermits het om kritiek zieke patiënten gaat. We hopen met deze “decision supporttool” het verschil te kunnen maken”, aldus Dokter De Corte. 

John Klepper, CEO van PIPRA: “Wij zijn verheugd om samen te werken met het team van az groeninge. Dit is een echte mijlpaal die de weg effent voor toekomstige partnerships in de Benelux. Samen willen wij de patiëntenzorg optimaliseren, postoperatieve complicaties minimaliseren en de algehele situatie van de patiënt verbeteren. We vinden het geweldig om met az groeninge te kunnen samenwerken binnen deze transformatie die de resultaten van de patiënt op de voorgrond plaatst. Door gebruik te maken van onze innovatieve, preparatieve risicobeoordelingssoftware, kunnen wij het aantal POD’s aanzienlijk verminderen. Onze patiëntgerichte aanpak sluit naadloos aan bij de missie van az groeninge om kwaliteitsvolle, veilige én warme zorg te bieden. 

Deel op