Kwaliteit

Afdelingshoofd: Dave Allegaert

Onze dienst kwaliteit stippelt het kwaliteitsbeleid uit en ondersteunt de medewerkers bij het uitvoeren en meten van kwaliteitsvolle zorg.

Laatst gewijzigd op
donderdag, 13 juli 2023
Kwaliteit

Wil je een klacht of incident melden of heb je een verbetersuggestie? Lees onze richtlijnen.

Taken

Met het team kwaliteit volgen we doorheen het ganse ziekenhuis de kwaliteit op:

  • We helpen processen te standaardiseren ondermeer via zorgprogramma’s. 
  • We implementeren de verwachtingen van de zorginspectie en accrediterende organisaties.
  • We monitoren de patiëntveiligheid elke dag, 24/7 en sturen bij waar nodig. 
  • We meten op continue basis de tevredenheid van patiënten en betrekken hen bij het beleid. We werken mee aan patiëntenparticipatie
  • We zetten verbeteracties op waar nodig. We ondersteunen teams in het opzetten van verbeterprojecten en zorgen dat ze over de juiste tools kunnen beschikken.

Elke dag opnieuw houden we onszelf en het ziekenhuis een spiegel voor met indicatoren, zo weten we waar we goed in zijn en waar we wat extra aandacht moeten aan schenken.

We werken continu aan het versterken van een cultuur waarin veiligheid en kwaliteit centraal staan.

Kwaliteitslabels

Kwaliteitsresultaten

Patiëntenervaringen

We nemen systematisch deel aan alle bevragingen vanuit het Vlaams Patiënten Platform.

Contact